Particle counters display readings in two columns: cumulative (often depicted by ∑ sigma) and differential (often depicted by ∆ delta).

The cumulative total shows the amount of particles that were found at that size and greater.

The differential total shows the counts which are at least that size in diameter and up to, but not including the next size.


Gerelateerde artikelen

ISO 14644-1:2015 conformiteit

De Connect 2 Cleanrooms validatieservice geeft gemoedsrust

Lees verder

Het belang van cleanroom validatie

Cleanroom validatie levert ISO-conformiteit en gemoedsrust op

Lees verder

7 stappen naar een schonere omgeving

Het risico voor de steriliteit van gereed product neemt toe wanneer de activiteiten van de operator...

Lees verder