An airflow moving in a single direction, in a robust and uniform manner, and at sufficient speed, to reproducibly sweep particles away from the critical processing or testing area.

Source: GMP Draft Annex 1


Gerelateerde artikelen

HEPA-lite™ cleanroom overkappingen

HEPA-lite™ overkappingen in een modulaire cleanroom kunnen worden opgenomen en kunnen worden geprogr...

Lees verder

Mini-omgevingen

Een mini-omgeving is een gebied binnen een cleanroom dat een hoger zuiverheidsniveau heeft dan de re...

Lees verder

Laminaire flowkasten

De accurate termen om deze eenheden te beschrijven zijn unidirectionele flow unit en neerwaartse luc...

Lees verder