Planning & ontwerp

Planning & ontwerp

Door een zeer nauwe samenwerking in de ontwerp- en bouwfase krijgt ons gespecialiseerde en hooggekwalificeerde team een gedetailleerd inzicht in uw specifieke eisen (User Requirement Specification, URS). We gebruiken een solide methode om het concept tot leven te brengen en zorgen ervoor dat uw faciliteit efficiënt, consistent en controleerbaar is.

We gebruiken een 'systems engineering'-aanpak om effectieve luchtbehandelingssystemen en aansluitingen te ontwerpen tussen niet-geclassificeerde en geclassificeerde schone ruimtes om het risico op vervuiling door zwevende deeltjes en/of micro-organismen tijdens de hantering van producten of materialen zoveel mogelijk te beperken. Het toonaangevende flush-systeem van Kingspan beperkt het binnendringen van vuil tot een minimum, bevordert goede reinigingspraktijken en zorgt dat aan de EU-GMP-richtlijnen wordt voldaan.

Ons ECO-controlesysteem genereert data (per batch) aan de hand waarvan de omgeving tijdens het operationele proces in de gaten wordt gehouden en activeert een alarm als de operationele omstandigheden vastgestelde grenzen overschrijden en er dus mogelijk sprake is van een afwijking van de normale omstandigheden in de faciliteit.

LEES MEER OVER ONZE CASESTUDY‘S

Cleanroomprojectmanagement en levering

Cleanroomprojectmanagement en levering

Ons planningsteam biedt onze klanten continuïteit van de ontwerpfase tot de installatie. Het team onderhoudt het contact met de klant en stuurt achter de schermen ons team van cleanroomprofessionals aan.

Ons uitgebreide EU-GMP-ontwerppakket omvat digitale locatieonderzoeken en een 'off-site' bouwmethode, waardoor we cleanroomprojecten op tijd en binnen budget kunnen uitvoeren, met als eindresultaat een procesgedreven cleanroomoplossing die groei mogelijk maakt en de efficiëntie verbetert.

VERTEL ONS OVER UW PROJECT

Slimme cleanrooms

Inbedrijfstelling en kwalificatie

Prestatie is onze kernwaarde. Daarom werken we nauw met u samen om tot de juiste kwalificatietest te komen die bepaalt, vastlegt en valideert dat uw cleanroomsysteem aan uw URS-eisen en de EU-GMP richtlijnen voldoet.

Samen met u wordt een DQ-document opgesteld (Design Qualification) om vast te leggen dat het ontwerp aan de URS voldoet. Daarna worden protocollen en templates opgesteld voor Installation Qualification (IQ) en Operational Qualification (OQ), waarin nauwkeurig staat beschreven welke test moet worden uitgevoerd en wat in beide fasen als acceptabel wordt beschouwd.

Ons installatie- en validatieteam heeft een cleanroomtraining gehad. Ze hebben niet alleen gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel staan, maar werken ook uiterst nauwkeurig (volgens de richtlijnen) en professioneel.

Kom meer te weten over onze cleanrooms in het kenniscentrum

Lees meer over onze diensten